No script
狀態:NP(TV) 編號:300265054 詞彙類型:概念
廚房場景(風俗畫作品) bodegónes(genre works)
Getty LOD downloads: JSON | RDF | N3 | N-Triples
範圍註 :
以靜物寫生為主的圖像,特指西班牙畫作,但經常僅是廚房或用餐場景的一部份。此一詞彙在西班牙使用至直到西元1650年前後。這些風俗畫的場景,有時是設在簡陋的公共食堂中,這也是這類畫作因此得名之由來。然而,廣義而言,此一詞彙廣泛適用於描繪經常有食物和飲料相伴之市井小民百態的風俗畫。早在西元1590年代,在西班牙畫作目錄中,法蘭德斯和義大利的廚房和市集場景便以「庶民飲食畫」之名加以記載。這些繪畫也受到西班牙藝術家的模仿。像是迪雅哥‧委拉斯奎茲(Diego Velázquez)的庶民飲食畫,就常被當代社會認為是無足輕重,甚至是聲名狼籍的作品。這類作品一般都是單色調,以強調畫中如浮雕般鮮明的對比及其量感。由於庶民飲食畫具備靜物寫生的面向,所以在經過時間的洗禮之後,此一詞彙也隨著時間逐漸用於泛指靜物畫;直到西元十七世紀中期,如同其荷蘭地區的同類畫作,西班牙的靜物畫也因其殊定的內容而被談論。
詞彙 :
廚房場景(風俗畫作品) (P,,U,繁體中文-偏好,D,U,U)
庶民飲食畫(,U,繁體中文-非偏好,UF,U,U)
ch'u fang ch'ang ching(P,,U,韋氏拼音-偏好,UF,U,U)
chú fáng chǎng jǐng (P,,U,漢語拼音-偏好,UF,U,U)
chu fang chang jing(P,,U,漢語拼音(無聲調)-偏好,UF,U,U)
bodegones(genre works) (P,,U,英文-偏好,D,U,PN)
bodegones(P,,U,西班牙語-非偏好,UF,U,PN)
bodegon(genre works) (,U,英文-非偏好,AD,U,SN)
bodegón(genre works) (,U,英文-非偏好,AD,U,SN)
bodegón(genre works) (,U,西班牙語-非偏好,AD,U,SN)
bodegónes(genre works) (,U,英文-非偏好,UF,U,N)
bodegónes(genrestukken) (,U,荷蘭語-偏好,D,U,U)
bodegónes(genre works) (,U,西班牙語-偏好,D,U,PN)
層面/層級編碼: V.VC
層級架構:
其他層級 :

藝術與建築詞典根目錄
....物件層面
........視覺及語言傳達
............視覺作品 (層級名)
................<視覺作品 (作品)>
....................<依主題類型區分之視覺作品>
........................靜物畫
............................廚房靜物畫
................................廚房場景 (風俗畫作品)
相關概念:
meaning/usage overlaps with....靜物畫
其他範圍註 :
英文....Images, especially Spanish, in which still life predominates, though it is often part of a kitchen or eating scene. The term was mainly used up to ca. 1650 in Spain. These genre scenes were sometimes set in the rough public eating establishments from which they take their name. By association, however, the term was applied to a wide range of genre paintings depicting figures of humble origin, often with food and drink. As early as the 1590s Flemish and Italian kitchen and market scenes were referred to as bodegones in Spanish inventories. Such paintings were imitated by Spanish artists. Bodegones, such as those by Diego Velázquez, were often regarded as inconsequential and even disreputable by contemporary society. They were generally monochromatic so as to emphasize relief and volume. Due to the still life aspects of bodegones, over time the term came to refer to still lifes in general; up until the mid-17th century, Spanish still lifes, like their Dutch counterparts, were referred to by their specific contents.
荷蘭語....Voornamelijk Spaanse afbeeldingen met voornamelijk stillevens, hoewel ze vaak een deel van de keuken of en een eettafereel uitbeelden. De term werd tot ongeveer 1650 vooral in Spanje gebruikt. Deze genrestukken waren soms gesitueerd in de ruwe openbare eetgelegenheden waarnaar ze zijn genoemd. Door deze associatie werd de term echter ook gebruikt voor een grote verscheidenheid aan genrestukken met afbeeldingen van personages van lage komaf, vaak met eten en drinken. Al in de jaren 90 van de 16de eeuw werden Vlaamse en Italiaanse keuken- en markttaferelen in Spaanse boedelbeschrijvingen 'bodegónes' genoemd. Deze schilderijen werden nagemaakt door Spaanse kunstenaars. Bodegónes, zoals die van Diego Velázquez, werden destijds gezien als onbelangrijk en zelfs onfatsoenlijk. Ze waren meestal monochromatisch om reliëf en volume te benadrukken. Als gevolg van de stillevenelementen van bodegónes werd de term later meer en meer gebruikt voor stillevens in het algemeen. Tot het midden van de 17de eeuw werden Spaanse stillevens, net als de Nederlandse tegenhangers, genoemd naar de specifieke afbeelding.
西班牙語....Imágenes, especialmente españolas, en las cuales predomina la naturaleza muerta, sin embargo puede ser parte de una escena de cocina o de comida.
來源與貢獻者:
廚房場景(風俗畫作品)............ [AS-Academia Sinica]
................. 智慧藏百科全書網 August 28, 2014
bodegones(genre works)............ [VP]
................. Martin, Baroque (1977) 63
................. Grove Art Online (2003-2008) accessed 30 August 2004
................. Sterling, Still Life Painting (1959) 70
................. Comité, Plural del término en singular 
bodegon(genre works)............ [VP]
................. Sterling, Still Life Painting (1959) 70
bodegón(genre works)............ [VP]
................. Lucie-Smith, Thames & Hudson Dictionary of Art Terms (1986) 32
................. Yale Dictionary of Art and Artists (2000) 667
................. Getty Vocabulary Program rules 
................. Grove Art Online (2003-2008) accessed 31 August 2004
................. Jordan, Spanish Still Life (1985) 16
................. Bazin, Barroco y Rococó (1992) 59
................. Lucie-Smith, Diccionario de Términos de Arte (1997) 35
................. Fatás y Borrás, Diccionario de términos de Arte y elementos de Arqueología, Heráldica y Numismática (1997) 43
bodegónes(genre works)............ [VP]
................. Murray, Dictionary of Art and Artists (1971) 
................. RILA, Subject Headings (1975-1990) 
................. Yale Dictionary of Art and Artists (2000) 667
................. Candidate term Candidate term -- RILA --1985.
................. AAT-Ned (1994-) 
Subject:............ [Bureau AAT]
................. Yale Dictionary of Art and Artists (2000) 667
................. Grove Art Online (2003-2008) accessed 30 August 2004
................. Bureau AAT, RKD 
外部連結:
引用:
[廚房場景(風俗畫作品) bodegónes(genre works)(編號300265054)]。《藝術與建築索引典》。http://aat.teldap.tw/AATFullDisplay/300265054(2021/10/21瀏覽)。

Copyright © 2009-Present AAT-Taiwan editorial team, ASCDC. All rights reserved.
Web System Designed and Maintained by Academia Sinica Center for Digital Cultures (ASCDC). Web Art Designed by DayInFlying Group.