No script
狀態:NP(TV) 編號:300264090 詞彙類型:層面
活動層面 Activities Facet
Getty LOD downloads: JSON | RDF | N3 | N-Triples
範圍註 :
「活動」層面包括具目的性的活動、生理和心理的活動、不連續事件、具系統順序的行動、達成特定結果之方法,以及在物質或物件中發生的程序。「活動」在此指涉從學術與專業領域的相關分支到特定的生活事件,從心理主掌執行的任務到以物質與物件完成的活動程序,以及從單一肢體動作到複雜的運動等範圍。
詞彙 :
活動層面(P,,U,繁體中文-偏好,D,,)
huo tung ts'eng mien (P,,U,韋氏拼音-偏好,UF,,)
huó dòng céng miàn (P,,U,漢語拼音-偏好,UF,,)
huo dong ceng mian (,U,漢語拼音(無聲調)-非偏好,UF,,)
Activities Facet(P,,U,英文-偏好,D,U,NA)
Facet Activiteiten(P,,U,荷蘭語-偏好,D,U,U)
faceta actividades(P,,U,西班牙語-偏好,D,U,U)
層面/層級編碼: K
層級架構:
其他範圍註 :
英文....The Activities facet encompasses areas of endeavor, physical and mental actions, discrete occurrences, systematic sequences of actions, methods employed toward a certain end, and processes occurring in materials or objects. Activities covered here range from branches of learning and professional fields to specific life events, from mentally executed tasks to processes performed on or with materials and objects, from single physical actions to complex games.
荷蘭語....Het facet Activiteiten omvat diverse vormen van bezigheden, zowel fysieke als geestelijke, maar ook afzonderlijke gebeurtenissen, stelselmatige reeksen handelingen, methoden die worden gebruikt om een bepaald doel te bereiken en processen met betrekking tot materialen of objecten. De hier beschreven activiteiten variëren van leerdisciplines en vakgebieden tot specifieke levensgebeurtenissen, van intellectuele taken tot processen die op of met materialen en objecten worden uitgevoerd, van afzonderlijke fysieke handelingen tot complexe spelen.
來源與貢獻者:
活動層面............ [AS-Academia Sinica]
................. AAT-Taiwan 借詞編輯與使用原則 (2013) 
Facet Activiteiten............ [Bureau AAT]
................. AAT-Ned (1994-) 
faceta actividades............ [CDBP-DIBAM]
................. TAA database (2000-) 
外部連結:
引用:
[活動層面 Activities Facet(編號300264090)]。《藝術與建築索引典》。http://aat.teldap.tw/AATFullDisplay/300264090(2024/06/16瀏覽)。

Copyright © 2009-Present AAT-Taiwan editorial team, ASCDC. All rights reserved.
Web System Designed and Maintained by Academia Sinica Center for Digital Cultures (ASCDC). Web Art Designed by DayInFlying Group.