No script
狀態:NP(TV) 編號:300136012 詞彙類型:層級名
娛樂用品(層級名) Recreational Artifacts(Hierarchy Name)
Getty LOD downloads: JSON | RDF | N3 | N-Triples
範圍註 :
娛樂用品層級所包含的描述語,包括在休閒時候於從事滿足個人欲望或消遣娛樂活動中所使用的裝備與配件。這類描述語包括那些作為玩物與個人健身器材,以及其他於休閒時間或競賽中使用的設備。與其他層級的關係:用指整套娛樂用品組合的描述語(例如,西洋棋組)收錄於「物件群組集及系統」層級。指稱穿著於身上的運動與體育設備描述語(例如,防護頭盔)則收錄在「服飾」層級。運動用的物件描述語,若其原本用途為進攻或防守的武器(例如重劍、標槍)則見於「武器與彈藥」層級。而可於運動或競賽中使用的物件描述語如雪橇、獨木舟,其原來用途若為短距載人或運貨,則收錄在「運輸工具」層級。至於非作為玩具的擬人化再現物件(例如,卡奇納木偶)描述語,則見於「視覺作品」層級。
詞彙 :
娛樂用品(層級名) (P,,U,繁體中文-偏好,D,U,U)
yü le yung p'in (P,,U,韋氏拼音-偏好,UF,U,U)
yú lè yòng pǐn (P,,U,漢語拼音-偏好,UF,U,U)
yu le yong pin (P,,U,漢語拼音(無聲調)-偏好,UF,U,U)
Recreational Artifacts(Hierarchy Name) (P,,U,英文-偏好,D,U,NA)
Ontspanningsmiddelen(P,,U,荷蘭語-偏好,D,U,U)
Objets de divertissement(P,,U,法語-偏好,D,U,NA)
artefactos recreativos(P,,U,西班牙語-偏好,D,U,PN)
層面/層級編碼: V.TV
層級架構:
其他範圍註 :
英文....The Recreational Artifacts hierarchy contains descriptors for equipment and accessories used in a large array of activities engaged in for personal satisfaction or amusement during leisure time. Included are descriptors for such things as playthings and personal fitness equipment and other devices used as pastimes or during competitive play.Relation to Other Hierarchies: Descriptors for sets of recreational artifacts (e.g., "chess sets") are found in the Object Groupings and Systems hierarchy. Descriptors for sports and athletic equipment worn on the body (e.g., "crash helmets") are found in the Costume hierarchy. Descriptors for objects used in sports but originally intended or based closely on offensive or defensive weapons (e.g.g., "épées", "javelins") are found in the Weapons and Ammunition hierarchy. Descriptors for objects that can be used in sports or play but are primarily or originally intended to carry people or goods over a distance (e.g.g., "sleds", "canoes") are found in the Transportation Vehicles hierarchy. Types of figural representation not intended as toys are found in the Visual Works hierarchy (e.g., "kachina dolls").
荷蘭語....De hiërarchie Ontspanningsmiddelen bevat descriptoren voor uitrustingen en accessoires welke worden gebruikt bij tal van activiteiten gericht op persoonlijk genoegen of vrijetijdsbesteding. Hierin opgenomen zijn descriptoren voor zaken als speelgoed en persoonlijke fitnessapparatuur, en andere apparaten die bij de uitoefening van een vrijetijdsbesteding of sportwedstrijd worden gebruikt. Relatie met andere hiërarchieën: descriptoren voor groepen ontspanningsmiddelen (bijvoorbeeld 'schaakspellen') maken deel uit van de hiërarchie Objectgroepen en systemen. Descriptoren voor sport- en atletiekuitrustingen die op het lichaam worden gedragen (bijvoorbeeld 'valhelmen') vindt u in de hiërarchie Kleding. Descriptoren voor objecten die in de sport worden gebruikt maar oorspronkelijk waren bedoeld als, of duidelijk zijn afgeleid van een aanvals- of verdedigingswapen (bijvoorbeeld 'schermdegens', 'javelins') zijn ondergebracht in de hiërarchie Wapens en Munitie. Descriptoren voor objecten die bij sport of spel kunnen worden gebruikt maar in eerste instantie of van oorsprong bedoeld waren om mensen of goederen over een zekere afstand te vervoeren (bijvoorbeeld 'sleeën', 'kano's') vindt u in de hiërarchie Vervoermiddelen. Figuren die feitelijk niet als speelgoed zijn bedoeld, zijn opgenomen in de hiërarchie Beeldmateriaal (bijvoorbeeld 'kachina-poppen').
來源與貢獻者:
Recreational Artifacts(Hierarchy Name)............ [VP]
................. Getty Vocabulary Program rules 
Ontspanningsmiddelen............ [VP]
................. AAT-Ned (1994-) 
Objets de divertissement............ [VP]
................. CHIN database 
artefactos recreativos............ [CDBP-DIBAM]
................. TAA database (2000-) 
Subject:............ [Bureau AAT]
................. CHIN database 
外部連結:
引用:
[娛樂用品(層級名) Recreational Artifacts(Hierarchy Name)(編號300136012)]。《藝術與建築索引典》。http://aat.teldap.tw/AATFullDisplay/300136012(2024/07/20瀏覽)。

Copyright © 2009-Present AAT-Taiwan editorial team, ASCDC. All rights reserved.
Web System Designed and Maintained by Academia Sinica Center for Digital Cultures (ASCDC). Web Art Designed by DayInFlying Group.