No script
內容專家審核:黃銘崇 編號:300265850 詞彙類型:概念
尊 zun
Getty LOD downloads: JSON | RDF | N3 | N-Triples
範圍註 :
罐形廣口、有肩、圈足的中國青銅禮器,酒器。商代晚期由形似觚、但較寬廣的形式取代。 「尊」這個名詞有時也用指動物形狀的貯藏器。
詞彙 :
層面/層級編碼: V.TQ
層級架構:

藝術與建築詞典根目錄
....物件層面
........裝備與設備
............容器 (層級名)
................容器 (貯藏器)
....................<依功能或使用情境區分之容器>
........................儀式容器
............................禮器 (儀式容器)
................................
其他範圍註 :
英文....Chinese bronze ritual vessel type of jar shape with a wide lip, supported by a tall ring, and used to hold wine. In the latter half of the Shang period, this shape was replaced with a taller profile based on the "gu." The term "zun" is also sometimes used to describe an animal-shaped vessel.
荷蘭語....Chinees type ritueel vaatwerk van brons in de vorm van potten met een brede lip die wordt gesteund door een hoge ring. Het werd gebruikt voor wijn. In de laatste helft van de Shangperiode werd deze vorm vervangen door een hoger profiel op basis van de ‘gu’. De term ‘zun’ verwijst soms ook naar een vat in de vorm van een dier.
來源與貢獻者:
尊............ [AS-Academia Sinica]
................. TELDAP database (2009-) 
樽............ [AS-Academia Sinica]
................. TELDAP database (2009-) 
鐏............ [AS-Academia Sinica]
................. TELDAP database (2009-) 
tsun(vessel)............ [VP]
................. Hansford, Glossary of Chinese Art (1961) 
................. TELDAP database (2009-) 
zun............ [VP]
................. Rawson, Chinese Bronzes (1987) 98
................. Owyoung et al., Ancient Chinese Bronzes in the St. Louis Art Museum (1997) 51
................. Deydier, Archaic Chinese Bronzes (1995) 273
................. AAT-Ned (1994-) 
................. TELDAP database (2009-) 
zūn............ [AS-Academia Sinica]
................. TELDAP database (2009-) 
Subject:............ [AS-Academia Sinica]
................. Rawson, Chinese Bronzes (1987) 
................. Hansford, Glossary of Chinese Art (1961) 
................. Owyoung et al., Ancient Chinese Bronzes in the St. Louis Art Museum (1997) 
................. Deydier, Archaic Chinese Bronzes (1995) 
................. Bureau AAT, RKD 
外部連結:
引用:
[尊 zun(編號300265850)]。《藝術與建築索引典》。http://aat.teldap.tw/AATFullDisplay/300265850(2023/09/25瀏覽)。

Copyright © 2009-Present AAT-Taiwan editorial team, ASCDC. All rights reserved.
Web System Designed and Maintained by Academia Sinica Center for Digital Cultures (ASCDC). Web Art Designed by DayInFlying Group.