No script
Status:NP(TV) ID:300022238 Record Type:Hierarchy name
Tools and Equipment 工具與設備(層級名)
Getty LOD downloads: JSON | RDF | N3 | N-Triples
Note :
The Tools and Equipment hierarchy contains descriptors for equipment used in processing materials and fabricating objects as well as descriptors associated with activities and disciplines in the construction industry, design professions, the fine and decorative arts, and other aspects of material culture. Excluded are artifacts such as measuring devices and weapons, which may be considered equipment but fall into the scope of other hierarchies in the Furnishings and Equipment section of the Objects facet.Relation to Other Hierarchies: Descriptors for devices used to measure in terms of standard units or fixed amounts (e.g., "gauges") appear in the Measuring Devices hierarchy. Descriptors for items that are necessary to anchor or join materials, objects, or components (e.g., "nails", "buckles") appear under "fasteners" in the Components hierarchy. Constituent parts of equipment (e.g., "handles") are also in the Components hierarchy. HVAC systems can be found in the Object Groupings and Systems hierarchy, while the descriptors for HVAC equipment (e.g., "air conditioners") are found here.
Terms :
Tools and Equipment(P,,U,English-P,D,U,NA)
Gereedschap en Uitrusting(P,,U,Dutch-P,D,U,U)
Outils et équipement(P,,U,French-P,D,U,NA)
herramientas y equipos(P,,U,Spanish-P,D,U,PN)
cuchilla de montero(,U,Spanish-NP,AD,U,SN)
工具與設備(層級名) (P,,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
kung chü yü she pei (P,,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
gōng jù yǔ shè bèi (P,,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
gong ju yu she bei (P,,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
Facet/Hierarchy Code: V.TH
Hierarchical Position:
Additional Notes :
Dutch....De hiërarchie Gereedschap en Uitrusting bevat descriptoren voor uitrusting die wordt gebruikt bij de verwerking van materialen en de vervaardiging van objecten, naast descriptoren die worden geassocieerd met activiteiten en disciplines in de bouw, de ontwerpbranche, de kunst en kunstnijverheid, en andere aspecten van de materiële cultuur. Niet opgenomen zijn artefacten zoals meetinstrumenten en wapens, die wel als uitrusting worden beschouwd maar binnen het kader vallen van andere hiërarchieën in de sectie Interieurinrichting en Uitrusting van het facet Objecten. Relatie met andere hiërarchieën: descriptoren voor apparaten die worden gebruikt voor meting op basis van standaardeenheden of vaste hoeveelheden (bijvoorbeeld 'kalibers') verschijnen in de hiërarchie Meetinstrumenten. Descriptoren voor objecten die nodig zijn voor het verankeren of verbinden van materialen, objecten of componenten (bijvoorbeeld 'spijkers', 'gespen') zijn ingedeeld bij 'bevestigingsmiddelen' in de hiërarchie Componenten. Samenstellende delen van uitrusting (bijvoorbeeld 'handvatten') zijn eveneens opgenomen in de hiërarchie Componenten. W-systemen maken deel uit van de hiërarchie Objectgroepen en systemen, en de descriptoren voor W-uitrusting (bijvoorbeeld 'airconditioningsapparaten') treft u hier aan.
Chinese (traditional)....「工具與設備」層級收錄了處理材料、製造物件的設備描述語,也收錄了與建築業、設計專業、精緻裝飾藝術以及其他物質文化的活動、學科相關的描述語。測量儀器、武器等可能被視為設備,但歸類於物件層面下的家具與設備層級(其他層級)的手工藝品,則不收錄於此層級。與其他層級的關係:以標準單位或固定份量測量的儀器描述語(例如「規」)收錄於測量儀器層級;固定或接合材料、物體、零件必須用到的物件(例如「釘子」、「釦子」等)描述語則收錄於零件層級下的扣件。設備的構件(例如「把手」)亦收錄於零件層級。通風系統(HVAC system)收錄於物件集群與系統層級,HVAC 設備(例如:「冷氣」)描述語則收錄於此。
Sources and Contributors:
Tools and Equipment............ [VP]
................. Getty Vocabulary Program rules 
Gereedschap en Uitrusting............ [VP]
................. AAT-Ned (1994-) 
Outils et équipement............ [CHIN]
................. CHIN database 
herramientas y equipos............ [CDBP-DIBAM]
................. TAA database (2000-) 
cuchilla de montero............ [CDBP-DIBAM]
................. Putnam y Carlson, Diccionario de Arquitectura, Construcción y Obras Públicas (1998) 
Subject:............ [Bureau AAT]
................. CHIN database 
................. Van Dale Engels-Nederlands (1989) 
External Links:
Quote:
[Tools and Equipment 工具與設備(層級名)(編號300022238)]。《藝術與建築索引典》。http://aat.teldap.tw/AATFullDisplay/300022238(2023/02/09瀏覽)。

Copyright © 2009-Present AAT-Taiwan editorial team, ASCDC. All rights reserved.
Web System Designed and Maintained by Academia Sinica Center for Digital Cultures (ASCDC). Web Art Designed by DayInFlying Group.