No script
狀態:NP(TV) 編號:300015003 詞彙類型:概念
乳劑 emulsion
Getty LOD downloads: JSON | RDF | N3 | N-Triples
範圍註 :
存在於另一種液體中、但並不溶於該液體的小滴懸浮液。亦指固體或半固體物質與液體的緊密混合體,有時藉助於乳化劑。在攝影中,指結合劑與最終圖像材料的混合物。
詞彙 :
乳劑(P,,U,繁體中文-偏好,D,U,U)
乳狀液(,U,繁體中文-非偏好,AD,U,U)
感光乳劑(,U,繁體中文-非偏好,AD,U,U)
乳融體(,U,繁體中文-非偏好,AD,U,U)
ju chi(P,,U,韋氏拼音-偏好,UF,U,U)
rǔ jì(P,,U,漢語拼音-偏好,UF,U,U)
ru ji(P,,U,漢語拼音(無聲調)-偏好,UF,U,U)
emulsion(P,,U,英文-偏好,D,U,N)
colloid, image-bearing(emulsion) (,U,英文-非偏好,UF,U,N)
emulsion layer(,U,英文-非偏好,UF,U,N)
image-bearing colloid(emulsion) (,U,英文-非偏好,UF,U,N)
layer, emulsion(,U,英文-非偏好,UF,U,N)
emulsie(P,,U,荷蘭語-偏好,D,U,U)
emulsión(P,,U,西班牙語-偏好,D,U,U)
層面/層級編碼: M.MT
層級架構:
其他範圍註 :
英文....The suspension of droplets of one liquid in another liquid in which the first liquid is not soluble. Also, an intimate mixture of a solid or semi-solid substance with a liquid, sometimes with the aid of an emulsifier. In photography, the mixture of binder and final image material.
荷蘭語....De suspensie van druppeltjes van een vloeistof in een andere vloeistof, waarbij de eerste vloeistof niet oplosbaar is. Het kan ook een mengsel zijn van een vaste of halfvaste substantie met een vloeistof, soms met behulp van een emulgator. In de fotografie duidt het op het mengsel van bindmiddel en uiteindelijk afbeeldingsmateriaal.
西班牙語....Suspensión de pequeñas gotas de un líquido insoluble en otro líquido. También una estrecha relación de una sustancia sólida o semi-sólida con un líquido, a veces con ayuda de un emulsificante. En fotografía, la mezcla del fijador y del material de la imagen final.
來源與貢獻者:
乳劑............ [AS-Academia Sinica]
................. 藝術名詞與技法辭典 p. 153
乳狀液............ [AS-Academia Sinica]
................. 朗文當代大辭典 p. 561
................. 國立編譯館學術名詞資訊網 July 24, 2009
................. 牛津當代大辭典 p. 574
................. 朗文英漢雙解科技大辭典 p. 560
感光乳劑............ [AS-Academia Sinica]
................. 雄獅西洋美術辭典 p. 971
乳融體............ [AS-Academia Sinica]
................. 大英視覺藝術百科全書 Vol. 9,pp. 178
ju chi............ [AS-Academia Sinica]
................. TELDAP database (2009-) 
rǔ jì............ [AS-Academia Sinica]
................. TELDAP database (2009-) 
ru ji............ [AS-Academia Sinica]
................. TELDAP database (2009-) 
emulsion............ [VP]
................. Masschelein-Kleiner, Ancient Binding Media, Varnishes, and Adhesives (1985) 2
................. Condensed Chemical Dictionary (1971) 
................. CDMARC Subjects: LCSH (1988-) 
................. Brady and Clauser, Materials Handbook (1977) 276
................. Museum Prototype Project, Medium of Objects Frequency Report (1985) 
................. Tate Gallery, Completing the Picture (1982) 12
................. Wehlte, Materials and Techniques of Painting (1982) 215
................. Woodbury, Encyclopaedic Dictionary of Photography (1979) 
colloid, image-bearing(emulsion)............ [VP]
................. Getty Vocabulary Program rules 
emulsion layer............ [VP]
................. Conservation of Photographs (1985) 36
................. Neblette, Photography, 5th ed (1952) 309
................. Swedlund, Photography (1974) 158
image-bearing colloid(emulsion)............ [VP]
................. Personal Communication Susan Barger, Johns Hopkins University, June 1988.
layer, emulsion............ [VP]
................. Getty Vocabulary Program rules 
emulsie............ [Bureau AAT]
................. AAT-Ned (1994-) 
emulsión............ [CDBP-DIBAM]
................. Diccionario de términos científicos y técnicos (1981) 5:2368
Subject:............ [AS-Academia Sinica]
................. Polytechnisch woordenboek En-Ne (1991) 
外部連結:
引用:
[乳劑 emulsion(編號300015003)]。《藝術與建築索引典》。http://aat.teldap.tw/AATFullDisplay/300015003(2024/04/20瀏覽)。

Copyright © 2009-Present AAT-Taiwan editorial team, ASCDC. All rights reserved.
Web System Designed and Maintained by Academia Sinica Center for Digital Cultures (ASCDC). Web Art Designed by DayInFlying Group.